Gedragscode

Hockey is een sport waar sportiviteit en respect voorop staat. Dat willen we graag zo houden. Daarom is door de KNHB een gedragscode opgesteld, die ook wij als hockeyclub uiteraard hanteren. RHC Concordia is immers een familieclub waar sportiviteit, gezelligheid, respect en prestatie hand in hand gaan. Dat is onze basis. De gedragscode past daarbij in onze ambitie om goed gedrag en het in acht nemen van de gangbare fatsoensregels binnen de club te stimuleren. Onderdeel daarbij vormt bijvoorbeeld ons streven naar een rookvrije vereniging en ieders verantwoordelijkheid hierin. 

 

De volledige gedragscode en regelementen van Rhc Concordia vind je hier


Voor onze kantine hebben we een "gezond kantinebeleid "opgezet:


Het gezondere kantinebeleid bij RHC Concordia Roermond

 

RHC Concordia  heeft een omgeving waar gezonder eten gemakkelijk is. We vinden het belangrijk dat het aanbod en de uitstraling in het clubhuis gezonder is, omdat dit bijdraagt aan de gezonde ontwikkeling en leefstijl van onze leden en bezoekers.

 

Daarom werken we volgens deRichtlijnen Gezondere Kantines die zijn opgesteld door het Voedingscentrum. We maken hiermee de gezondere keuze de makkelijke keuze.

 

Ons clubhuis heeft de volgende basis:

 

-       Het clubhuis biedt in elke productgroep minstens één betere keuze aan 
Binnen de verschillende aangeboden productgroepen (zoals dranken, brood, snacks etc.) biedt het clubhuis minstens één betere keuze aan. Dit geldt voor het uitgestalde aanbod én voor het aanbod in de automaten.
Betere keuzes zijn gedefinieerd door het Voedingscentrum.

 

-       Op de opvallende plaatsen liggen betere keuzes
Het clubhuis hanteert deze drie uitstralingspunten:

  1. Op de opvallende plaatsen bij het uitgestalde aanbod staan alleen betere keuzes;
  2. Op de opvallende plaatsen in de automaten staan alleen betere keuzes;
  3. Als je eten of drinken aanbiedt bij de kassa, staan daar alleen betere keuzes. 

 

-       Het clubhuis stimuleert water drinken
In ons clubhuis is water altijd beschikbaar, zowel bij het uitgestalde aanbod als in de automaten. We bieden een watertappunt, kannen met water of flesjes water.

 

Onze ambitie

Wij hebben de ambitie om de sportieve omgeving waar onze leden en bezoekers zich in bevinden, een omgeving te laten zijn met een gezonde uitstraling die gezonder gedrag stimuleert.

 

RHC Concordia  heeft de ambitie om structureel een "Gouden” Sportkantine” te zijn:

-           We bieden minstens groente of fruit aan;

-          De aankleding van de kantine verleidt tot een betere keuze.

RHC Concordia  werkt structureel aan een Gezondere Sportkantine
Ons beleid laat duidelijk zien hoe Concordia er ook op de lange termijn voor zorgt dat de kantine gezond blijft.

Met onze bar commissie hebben wij afgesproken dat we ieder jaar in januari het aanbod in de kantine in kaart brengen met de Kantinescan van het Voedingscentrum en de uitkomst rapporteren aan en bespreken in het bestuur.

Roermond januari 2020,

Bestuur RHC Concordia