Verzekering

Alle rechtmatig spelende leden van RHC Concordia zijn ook als spelend lid geregistreerd bij de KNHB. De Bond heeft voor deze hockeyers een tweetal collectieve verzekeringen afgesloten bij Interpolis, namelijk een aansprakelijkheidsverzekering en een ongevallenverzekering.

Beide verzekeringen bieden secundaire dekking. Dit betekent dat als er een andere verzekering is waarop je een beroep kunt doen voor jouw kwestie (bijvoorbeeld een particuliere verzekering van de schadeveroorzaker), je de situatie daar als eerste moet melden. Alleen wanneer die polis geen dekking biedt of wanneer er kosten zijn die vanuit die verzekering niet vergoed worden, én wanneer de verzekerde wettelijk gezien aansprakelijk is voor de (letsel)schade, komt de schade voor vergoeding door de verzekeringen van de KNHB in aanmerking.                              

Collectieve aansprakelijkheidsverzekering

Zoals overal, kunnen ook op een hockeyvereniging fouten gemaakt worden. Een lid raakt bijvoorbeeld geblesseerd door de aanwijzingen van een trainer. Of één en ander is niet op orde in de keuken waardoor een lid voedselvergiftiging oploopt. Zo zijn er veel risicovolle situaties denkbaar, die tot aansprakelijkheid kunnen leiden.

De aansprakelijkheidsverzekering van de KNHB keert uit bij aansprakelijkheid. In het aansprakelijkheidsrecht neemt sport en spel een bijzondere plaats in. Wat buiten het veld ‘onrechtmatig’ is, is dat binnen de lijnen vaak niet. Aan sport en spel zijn nu eenmaal vaak risico’s verbonden. De kans dat een speler tijdens een wedstrijd of training letselschade oploopt, is helaas altijd aanwezig. Schade opgelopen tijdens sportbeoefening leidt daarom meestal niet tot aansprakelijkheid van de andere speler. Hierover heeft de rechter diverse uitspraken gedaan, waarin wordt geconcludeerd dat een schadeveroorzakende handeling in de sport minder snel als onrechtmatig wordt beoordeeld. Deze uitspraken vormen nu een leidraad voor de beoordeling van aansprakelijkheid.

Met inachtneming van het bovenstaande biedt de collectieve aansprakelijkheidsverzekering dekking als een verzekerde op de polis aansprakelijk wordt gesteld. De verzekerde op de polis is verzekerd als zij aansprakelijk is voor:

  • Schade aan spullen van anderen;
  • Letselschade aan anderen.

Collectieve ongevallenverzekering

Hockeyleden, maar ook vrijwilligers van een hockeyvereniging kunnen een ongeval krijgen. Op of rond het hockeyveld, in de kleedruimtes of in het clubhuis. De ongevallenverzekering van de KNHB vergoedt schade bij blijvende invaliditeit en overlijden. Daarnaast komen ook kosten voor tandheelkundige behandelingen voor vergoeding in aanmerking. Het wettelijk eigen risico komt niet voor vergoeding in aanmerking.

Voor meer informatie over de verzekeringen en het downloaden van de polisbladen kun je terecht op de website van de KNHB.

Voor het indienen van je aanvraag kun je terecht op de speciale KNHB-pagina van Interpolis. Hier vind je ook informatie over andere vormen van samenwerking tussen de KNHB en Interpolis, zoals de warming-up app in het kader van het voorkomen van blessures en de mogelijkheid tot het afsluiten van een aanvullende zorgverzekering met 15% korting voor KNHB-leden.