Commissies/vrijwilligers

Commissies/vrijwilligers

Bestuur
Wim Vaessen Voorzitter Algemene zaken RHC Concordia
Chantal Caspanni Vice-Voorzitter, Activiteiten, PR & Communicatie
Mikel van Lith Penningmeester
Vicky Bakker Briaire Secretaris
Eric van Dijk Accommodatie
Marjo Brummans Barcommissaris
Suzan Backes Technische Zaken & Jeugdcoördinatie Jeugdcoördinatie & hockeytechnische zaken clubbreed.
Mark Steinen Sponsorcommissie
Accommodatiecommissie
Eric van Dijk Voorzitter
Jan v.d. Brand Onderhoud en Reparatie
Guido Cillekens Onderhoud en Reparatie
Leon Corstjens Commissielid
Barcommissie
Anneleine Houtzager Coordinatie en Barschema
Marjo Brummans Barcommissaris
Andrea Merkies Inkoop
Chris Pregled Commissielid
Sjourd Ament Commissielid
Kascontrolecommissie
Dimfy Lambriex Commissielid
Ledenadministatie
Hetty Horbach Ledenadministratie
Materialencommissie
Louis Schoofs Contactpersoon
Astrid Bogman Contactpersoon
Scheidsrechterscommissie
Marc Wolfs Voorzitter
Karin Maessen scheidsrechtersindeling zaal
Rob Olsthoorn Opleiding clubscheidsrechter
Geerten van Riet Opleiding clubscheidsrechter
Marc Wolfs Opleiding D/C jeugd en Coaches
Sandra Wagemans Begeleidingspool Scheidsrechters
Joost van Beek scheidsrechtersindeling veld
Lieveke Duijvestijn scheidsrechtersindeling veld Jongste JeugdScheidrechtersindeling Jongste Jeugd
Sponsorcommissie
Mark Steinen Voorzitter
Technische Zaken & Jeugdcoördinatie
Suzan Backes Voorzitter Coördinatie Jeugd en Technische zaken
Jeroen Uittenbogaart Coördinator senioren Heren
Mechteld van de Laar Keeperscoördinator Begeleiding van de keeperstrainers, organisatie van de keeperstrainingen.
Lijncoördinatie meisjes
Lieveke Duijvestijn Coördinatie meisjes A-jeugd Aanspreekpunt trainers, coaches en ouders A-Jeugd
Lieveke Duijvestijn Coördinatie meisjes B-Jeugd Aanspreekpunt trainers, coaches en ouders B-lijn
Claudia Nelissen Coördinatie meisjes C-jeugd Aanspreekpunt trainers, coaches en ouders C-lijn
Sonja de Lange Coördinator meisjes D jeugd Aanspreekpunt trainers, coaches en ouders D-jeugd
Website en EMMA
Marlieke van Rens Webmaster
Wedstrijdsecretariaat
Irene van Veen Wedstrijdsecretaris veld jeugd/senioren/veteranen
Irene van Veen Wedstrijdsecretaris veld jongste jeugd
Irene van Veen Coördinatie & planning oefenwedstrijden
Zaalcommissie
Irene van Veen Wedstrijdsecretaris zaal
Solange Wijckmans-Hardy Commissielid
Karin Maessen Commissielid