header_concordia.png
Afgelaste Wedstrijden
Totaal: 0 thuiswedstrijd(en) en 0 uitwedstrijd(en) afgelast

Resultaten enquete accommodatie bekend

In oktober hebben jullie massaal onze enquete ingevuld over de toekomst van ons clubhuis en kleedlokalen. Maar liefst 320 keer is de enquete ingevuld. Bijna 60 % van de mensen die de enquete hebben ingevuld verkiest nieuwbouw boven renovatie van kantine en kleedlokalen. Waarbij we opmerken dat een aantal van jullie zich kan voorstellen dat je ook nog zou kunnen kiezen voor renovatie van de kantine en nieuwbouw van de kleedlokalen.
Naast het op orde hebben van de hockeyvelden vinden jullie een fijne kantine met terras erg belangrijk. Hierbij geeft ca 60 % de huidige plek van kantine en terras om verschillende redenen een goede plek. Ook zijn jullie duidelijk over de sfeer die bij Concordia past: sportief, toegankelijk en open.
Bijgevoegd (bijlage website) vinden jullie een overzicht van de gegeven antwoorden. Deze resultaten hebben we ook met het bestuur besproken en dit willen we vervolgens ook zo met het stichtingsbestuur bespreken. Het bestuur van de club heeft op basis van deze resultaten alvast aan ons gevraagd een haalbaarheidsonderzoek naar een nieuw clubgebouw uit te laten voeren. Daar gaan we dan ook op korte termijn mee aan de slag.

We willen jullie nogmaals hartelijk danken voor het massaal invullen van de enquete! Mocht je zin en tijd hebben om met ons mee te denken over de toekomst van ons clubgebouw dan kun je je melden door een mailtje te sturen naar [email protected]

Met vriendelijke groeten,

Bestuur en Accommodateicie

bestand incl open vragen.pdf