Nieuwsbericht

Algemeen

vooraankondiging ALV 20 april

Nieuws afbeelding 17-3-2020 Ook dit voorjaar hopen we weer onze halfjaarlijkse ALV te kunnen organiseren.
Deze staat gepland op maandag 20 april as. om 20.00u in ons clubhuis. Op de agenda staan een aantal bestuursmutaties, waaronder een nieuwe voorzitter. Definitieve agenda volgt tijdig, blok deze datum vast in je agenda. Hopelijk zijn we dan in een situatie dat we minder rekening hoeven te houden met de huidige Corona perikelen, mocht dit niet zo zijn dan nemen we gepaste actie.

Bestuur RHC Concordia.