Nieuwsbericht

Algemeen

Plannen nieuw Clubgebouw !

Nieuws afbeelding 20-9-2022

RHC Concordia presenteert plannen nieuw clubgebouw. Streven is nieuwbouw gereed voor het lustrum in 2024

Maandag 19 september zijn tijdens een drukbezochte ALV door Wim Vaessen, voorzitter van de hockeyvereniging en Eric van Dijk, bestuurslid nieuwbouw accommodatie, samen met Martijn van Bussel  van MR.STIR architect + planner, de plannen uit de doeken gedaan voor de nieuwbouw. Na een selectieproces, met vier andere architecten, heeft MR. STIR architect + planner met hun schetsontwerp de uitvraag gewonnen.

Door de verwoestende watersnood van afgelopen jaar zagen we ons genoodzaakt na de vernieuwing van de hockeyvelden de plannen voor een nieuwe accommodatie te versnellen. 

Het nieuwe gebouw verrijst op de plek waar nu de kleedruimten staan. Het gebouw telt dadelijk twee verdiepingen, waarbij in de onderste verdieping de kleed-, technische- en ondersteunende ruimtes hun plek vinden en op de verdieping het clubgebouw en een ruim terras met tribunes in het talud.

Het ontwerp biedt voldoende bescherming tegen eventuele toekomstige overstromingen en is duurzaam in ontwerp en gebruik. Als club omarmen we daarnaast de Open Club gedachte en willen het nieuwe clubhuis gebruiken als plek waar leden, regelmatige bezoekers en buurtbewoners elkaar ontmoeten, samenkomen en kunnen sporten, met als doel dat zij bij de vereniging betrokken raken en blijven en meer cohesie te vormen tussen de club en haar omgeving.

Inmiddels is een sloopmelding gedaan bij de gemeente Roermond voor de sloop van de bestaande kleedkamers In de tussentijd worden de puntjes op de i gezet voor het ontwerp om deze gereed te krijgen voor de vergunningaanvraag. Hierbij vragen we ook input/feedback van onze leden, hier volgt binnenkort meer informatie over.

Na verlening van de benodigde vergunningen, gaan we zo snel mogelijk aan de slag met de aanbesteding van het werk en hopen we begin 2023 de eerste schop in de grond te zetten en kunnen we medio 2024 toosten op ons 100-jarig jubileum in een mooi eigentijds "Huis van Concordia".

Bestuur RHC Concordia


Bijlage