Hockey Academy

Hockey Academy

Kracht van HA is dat er een doordachte opbouw in de trainingen zit zodat de Concordia jeugd vaardigheden oefent die passen bij de ontwikkeling van het kind/team. Als club hechten we er aan dat deze opbouw gevolgd wordt.

Concordia wil het gebruik van HA optimaliseren door naast de uitgewerkte trainingen gebruik te gaan maken van de functionaliteit op het gebied van aanwezigheidsregistratie en spelersvolgsysteem.