Arbitrage

Beleid arbitrage

De wedstrijden van de Jongste Jeugd worden gefloten door speler/sters van de C-Jeugd. Daarom dienen alle leden vanaf de eerstejaars C de cursus jeugdspelleider te volgen. De indeling van de spelleiders voor de wedstrijden van de Jongste Jeugd op zaterdagmorgen gebeurt door de commissie Jongste Jeugd. Ons beleid is verder dat iedere B speler een scheidsrechterkaart moet halen. Waarom? Het is volgens de hockeybond verplicht de regels te kennen. Ter bevordering van sportief gedrag. Daarnaast is het in alle eenvoud zo dat er zonder spelleiders en scheidrechters geen wedstrijden mogelijk zijn. 

 

Opleiding

Jaarlijks worden er spelleider en scheidsrechtercursussen georganiseerd. Hieraan kunnen natuurlijk ook enthousiaste ouders deelnemen. Na de opleiding volgt de praktijk van het wedstrijdfluiten. De regels goed en blijven kennen is geen gemakkelijke opgave. Daarom is het nuttig om vóór het fluiten van een wedstrijd het lesboek nog eens door te lezen en de verrichtingen van bondscheidsrechters te volgen bij Concordia en op TV. Ook op de site van de hockeybondwww. knhb.nlonder arbitrage vind je allerlei informatie over spelregels en examenvragen.

 

Sportiviteit

Het is de uitdagende opdracht van een scheidsrechter om een wedstrijd vlot en sportief te laten verlopen. Daarbij is een goed gedrag van speler en publiek onmisbaar. Sportief gedrag staat bij Concordia hoog in het vaandel. Wij laten daarom scheidsrechters zonder commentaar hun werk doen en spelen sportief. Aan het einde van de wedstrijd vergeten wij niet onze tegenstanders en de scheidsrechters voor het fluiten te bedanken.

 

De indeling van de scheidsrechters

De indeleng van onze scheidsrechters gebeurt door de scheidsrechtercommissaris van Concordia. Dat gebeurt globaal als volgt:

Op zaterdagworden onze A en B teams gefloten door Heren 1 en Dames 1 met steun van senioren. Onze C en D teams worden gefloten door thuisspelende A en B spelers met steun van senioren.

Op zondagworden de wedstrijden gefloten door Bondsscheidsrechters en de senioren volgens een rouleersysteem zodat de plicht om te fluiten goed verdeeld is. Alle leden, die een kaart hebben zijn verplicht op aanwijzing van de scheidsrechtercommissaris te fluiten. Deindeling van de scheidsrechtersstaan op de site en dient wekelijks geraadpleegd te worden.

 

Bij verhindering

Eenieder die opgesteld staat om te fluiten houdt zich aan die plicht. Je laat toch een team en de coach die hun wedstrijd willen spelen niet in de kou staan. Toch kan het gebeuren dat je door ziekte of andere omstandigheid verhinderd bent. Dan is degouden regeldat je zelf voor een vervanger zorgt en dat je dat de scheidsrechtercommissaris vóór vrijdag 20.00 uur laat weten. Het is dus niet de taak van de scheidsrechtercommissaris om voor vervanging te zorgen.

 

De bondscheidsrechtersvan Concordia zijn:

Guy Horrichs, Maurits Straus, Arno de Waal, Paul Teuwen, Ton Uittenbogaart, Mike Homburg, Hans Verburg enRob Olsthoorn.


 

Sanctieregeling

 

Als een ingedeelde scheidsrechter of aangemelde vervangende scheidsrechter niet komt opdagen is het sanctiebeleid van toepassing. De coaches zullen hierop toezien en indien nodig het sanctiebeleid uitvoeren. Om zich te leren houden aan afspraken is een sanctiebeleid nodig. Dit betekent:

1ekeer niet komen opdagen;

Schorsing voor een wedstrijdhelft bij de eerstvolgende thuiswedstrijd van zijn of haar team.

2ekeer niet komen opdagen:

Schorsing voor een hele wedstrijd bij de eerstvolgende thuiswedstrijd van zijn of haar team.

3ekeer niet komen opdagen

Schorsing voor twee wedstrijden bij de eerstvolgende thuiswedstrijd van zijn of haar team.


 

Cursussen

 

Om scheidsrechters en spelleiders op te leiden worden elk jaar cursussen georganiseerd. Daaraan kunnen natuurlijk ook enthousiaste ouders van onze jeugd deelnemen. Als ze de spelregels van het edele hockeyspel kennen kunnen ze ook af en toe een wedstrijd fluiten. De ouder bewijst Concordia daarmee een grote dienst.

Na de opleiding komt de praktijk van het fluiten. De regels goed kennen is geen gemakkelijke opgave. Daarom is het goed om af en toe het lesboek nog eens door te lezen. Ook de verrichtingen volgen van de bondsscheidsrechters bij wedstrijden van Dames 1 en Heren 1 is een methode om te groeien in kwaliteit. Tenslotte, ook op de site van dehockeybond:www.knhb.nlonder Arbitrage is alles vinden over spelregels en examenvragen.