Concordia

Welkom

 Welkom bij de oudste hockeyclub van Limburg. RHC Concordia. Concordia werd opgericht in 1924 en is dus hard op weg naar haar honderdjarig bestaan. Vitaal, springlevend en gastvrij. Concordia is vooral een familievereniging waar gezelligheid, vriendschap en sportief presteren hoog in het vaandel staan.

Het goed laten draaien van de club kan alleen als vele vrijwilligers hun schouders zetten onder het clubgebeuren. Vooral samen willen we sterk zijn en onze jeugd en senioren een goede en sportieve thuishaven bieden. De 700 leden van Concordia, waarvan ruim 500 jeugdleden beschikken over een schitterend sportcomplex aan de Burgemeester Geuljanslaan 1, vlak bij de TV toren in Roermond west. Ons sportcomplex bestaat uit 3 kunstgrasvelden waarvan een semiwaterveld en daarnaast uit een speel en oefenveld voor de allerkleinsten. Niet onvermeld mag blijven het gezellige clubhuis waar het goed toeven en feesten is. Mooi in het groen op een schiereiland tussen de rivier de Roer en de Hambeek.

Bij Concordia kun je lid worden vanaf 6 jaar. Dan ga je hockey leren en daarna spelen in een 3-tal. Naarmate je ouder wordt ga je naar een 6-tal, 8-tal en vanaf 11 jaar speel je in een elftal. Senior word je vanaf 18 jaar. Ben je 35 jaar of ouder dan kun je mee doen aan het veteranen en veterinnen hockey. Geen zin in wedstrijden dan is natuurlijk trimhockey een alternatief.

Organisatie en bestuur

De club wordt geleid door het bestuur met steun van vele commissies waar U terecht kunt met vragen, adviezen of verbetervoorstellen.  

De commissie Jongste Jeugd behartigt de belangen van onze leden van 6 tot 11 jaar.

De jeugdcommissie coordineert alle werkzaamheden die verband houden met de begeleiding, de training en teamindeling van onze jeugdleden van 11 tot 18 jaar.

De technische commissie is verantwoordelijk voor de indeling van senioren en veteranen elftallen.

Communicatie

Snel en gemakkelijk communiceren is binnen Concordia van grote betekenis omdat er veel gecommuniceerd moet worden rond trainingen, wedstrijden, bardiensten, fluiten etc. Communicatie vindt plaats via onze website gekoppeld aan een Leden Informatie Systeem, - LISA - en de Concordia app voor de mobiele devices.  

Historie

Op 1 september 1924 werd Concordia opgericht. Concordia was hiermee de eerste hockeyclub in Limburg. Het ontstaan van de club is vooral te danken aan pionier en medeoprichter, gymnastiekleraar Léon Frissen, dietijdens zijn studie in Amsterdam de hockeysport leerde kennen. Léon Frissen wist de functies van voorzitter, trainer en speler te combineren. De contributie was toen iets meer dan 10 gulden. Het eerste training- en speelveld was een "knollenveld” in Herten.In de beginjaren van haar ontstaan werd het de jeugd, vanaf de kansel, verboden lid te worden van een club die niet RK was en niet eens een geestelijk adviseur had.

In 1934 sloot Concordia zich aan bij de hockeybond die tot dan een sport was voor mannen. In 1938 begon het dameshockey met twee teams. Na de tweede Wereldoorlog, in 1946, werd weer gestart met een dames- en een herenteam in de tweede klasse. In 1964 verhuisde Concordia naar het huidige complex dat aanvankelijk gedeeld werd met de handbalvereniging Swift. Het hockeycomplex ligt zeer aantrekkelijk op een unieke locatie in het groen tussen de Hambeek en de Roer, en vrijwel naast het hart van de Roermond. In 1974 vierde Concordia haar 50 jarig bestaan. Bij die gelegenheid kreeg de vereniging de KNHB bondsvlag uitgereikt en werd Mart Simons koninklijk onderscheiden voor zijn grote verdiensten. Grote namen in de geschiedenis van Concordia zijn Piet Melief en Wim Verburg. Wim Verburg werd koninklijk onderscheiden voor 40 jaar vrijwilligerswerk binnen hockeyclub Concordia.

 

In 1987 werden twee nieuwe kunstgrasvelden in gebruik genomen. Hieraan vooraf ging de oprichting van de Stichting Hammerveld met als doel eigendom, exploitatie en het beheer van de nieuwe kunstgrasvelden veilig te stellen. Frans Straus, Harrie Bak en Frans Stoel trokken toen de kar. De velden werden aangelegd door de firma Heijmans met een mat van Desso. Deze zijn in 1999 vernieuwd. In 2001 werd een training- en speelveldje voor de mini’s in gebruik genomen. In 2009 ging een lang gekoesterde wens in vervulling, namelijk de aanleg en ingebruikname van eenzogenaamd semi waterveld. De aanleg gebeurde door Oranjewoud met een mat van Edel Grass.

 

Was het in de beginjaren met het krijgen of vinden van een redelijk veld bijzonder triest gesteld en verhuisde Concordia van het ene oude voetbalveld naar een andere koeienwei, van een eigen clublokaal was geen sprake. Architect Jannie van Keeken tekende in 1968 het eerste clubgebouw dat in januari 1969 officieel werd geopend. In 1974 volgde een uitbreiding. In 1980 is het met inzet van vrijwilligers nog eens gerenoveerd.

 

Het goed draaien van de sportclub Concordia werd en wordt bepaald door de inzet van vrijwilligers. In 1924 wist Léon Frissen de functies van voorzitter, trainer en speler nog te combineren. Thans kent de hockeyclub een groot aantal commissies en ondersteunende taken, zoals de arbitrage-,bar-, clubblad-, jongste jeugd-, jeugd-, materialen-, sponsor-, toernooi- en technischecommissie en ledenadministratie, scheidsrechtercommissaris, wedstrijdsecretaris , trainers, coaches en last but not least de ouders.

 

Het aantal leden is in de loop van de geschiedenis gegroeid van 7 naar bijna 700 leden. In de loop van de tijd heeft er een sterke verschuiving plaatsgevonden van senioren naar jeugdleden. Het aantal jeugdleden loopt in 2009 naar 500.

 Natuurlijk waren er sportieve hoogtepunten en dieptepunten. In 1987 promoveerde Heren 1 onder leiding van Pieter Bergkamp en Hans Nefkens naar de overgangsklasse. Na een jaar degradatie in 1989 wederom naar de overgangsklasse onder leiding van Jos Gerlag. In 1992 werd op een haar na de promotie naar de hoofdklasse gemist. Gewaardeerde managers in die tijd waren Hans Nefkens, Cees Homburg en Rob Muller. In 1995/1996 volgde degradatie naar de eerste klasse en het jaar daarna zelfs naar de tweede klasse omdat tijdens die hoogtijdagen aandacht voor de jeugd verslapte.

De senioren standaardteams  pendelen tussen de eerste en de tweede klasse.

Eregalerij

Het goed draaien van de sportclub Concordia staat of valt met de inzet van vrijwilligers. Ook in een club als de onze neemt de professionalisering toe. Zonder een blijvende inzet van vrijwilligers is er voor Concordia geen toekomst. Sommige vrijwilligers doen dat werk kortstondig of gebonden aan een project of activiteit. Anderen doen het vele jaren. Concordia kent voorbeelden van ruim 25 jaar vrijwilligerswerk en in uitzonderlijke gevallen 40 jaar. Op voorstel van het bestuur benoemt de Algemene Ledenvergadering deze vrijwilligers tot lid van verdienste dan wel tot erelid van Concordia.

 

Voorzitters

Ereleden

Leden van verdienste

Léon Frissen †

Edmee Duynstee


Ch. Van Hooff †

Wim Verburg †14-2-2010

Tineke Claessen

K. Mekel

Margriet Beltjens †

Riet Hermans † 7-5-2010  

A. Beurskens †

Piet Melief † 25-4-2010 

Ton Uittenbogaart

J. Hamers

Frans Stoel

Teo Frinking

Jean Roubroeks † 

Hetty Horbach

Servais Smeets

Thijs Bingen †

Hans Verburg †

Lies Grevink

E. Grevink †

Constant de Waal † 

Rob Homburg

Hans Verburg †

Irene van Veen

Alphons Lem

Jan Thissen †

 

Hans Nefkens

Rard Sampers

 

Mieke Offerman

Jos Gubbels †

 

Lous Zuiderbaan

Dre Wagemans

 

Irene van Veen

Frans Stoel

 

Frank-W Sampers

Marius Hekker

 

Herman Scholten † 

Constant de Waal †

 

Huub Nederveen

Henjo Ummelen

 

Nini Parmet †

Geert Tummers

Marjolein Olsthoorn

 

 

Emile Verburg 

 

 

Geert Tummers

 

 

Ray Hermans

 

 

Stan Boonen

 


Nicole Heijnen

 

 

Gerard van Hasselt         

Monique Spaen   

Henjo Ummelen  

 

 

Gijs van den Brand  

 

   

Jet Sampers

 

 

Michiel Blom