Vrijwilligers

Het goed laten draaien van een vereniging en realiseren van ambities kan alleen als vele vrijwilligers samen hun schouders eronder zetten. Dat geldt ook voor onze hockeyclub. Vrijwilligers zijn dan ook ontzettend belangrijk, of beter gezegd: onmisbaar. Gelukkig zetten vele ouders en leden zich hiervoor al op wekelijkse of zelfs dagelijkse basis in. Behoefte aan extra vrijwilligers is er echter altijd! 

Zo moeten onze teams beschikken over goede trainers, coaches en managers. Daarbij is goede ondersteuning en opleiding belangrijk. Dit vraagt bijvoorbeeld van ouders dat zij de coaches organisatorisch ondersteunen. Maar denk ook aan vrijwilligers voor coördinatie van de bar, onderhoud van het sportcomplex, ontvangst van gastclubs, de organisatie van evenementen etc. 

Vrijwilliger worden? Graag! 
Wil jij een steentje bijdragen aan onze club? Super! Onder vacatures vind je een overzicht van de activiteiten waarvoor we op dit moment vrijwilligers zoeken. Neem gerust contact op met het Bestuur voor meer informatie via [email protected]

Het is wenselijk dat vrijwilligers lid zijn van de vereniging; hiervoor bestaat het ondersteunend lidmaatschap. Maar het is geen voorwaarde. Om ervoor te zorgen dat we nu en in de toekomst blijven werken met vrijwilligers met integere bedoelingen, geldt er daarnaast een korte procedure die doorlopen moet worden, voordat iemand vrijwilliger kan worden. 

Procedure
• Een kennismakingsgesprek met een lid van het Bestuur of betreffende commissie; 
• Kennisname van de huis- en gedragsregels, aanvullende gedragsregels voor teambegeleiding en informatie over de vertrouwenspersonen. Deze dienen door de vrijwilligers gerespecteerd te worden; 
• Voor meerderjarige vrijwilligers wordt door de club een VOG-verklaring aangevraagd. Deze dient iedere drie jaar herhaald te worden; 
• In onderling overleg kunnen referenties gevraagd worden bij eerdere verenigingen waar de vrijwilliger actief is geweest. 

Bekijk hier het volledige aannamebeleid. 

Eregalerij

Zonder een blijvende inzet van vrijwilligers is er voor Concordia geen toekomst. Sommige vrijwilligers doen dat werk voor een bepaalde periode, Anderen zijn vele Jaren actief. Concordia kent voorbeelden van ruim 25 jaar vrijwilligerswerk en zelfs 40 jaar. Op voorstel van het bestuur benoemt de Algemene Ledenvergadering deze vrijwilligers tot lid van verdienste dan wel tot erelid van Concordia.

Voorzitters

Ereleden

Leden van verdienste

Léon Frissen 

Edmee Duynstee 

Hans Verburg 

Ch. Van Hooff

Wim Verburg  14-2-2010 

Tineke Claessen 

K. Mekel

Margriet Beltjens 

Riet Hermans 7-5-2010 

A. Beurskens

Piet Melief 25-4-2010 

Ton Uittenbogaart 

J. Hamers

Frans Stoel 

Teo Frinking  

Jean Roubroeks 

Hetty Horbach

Servais Smeets 

Thijs Bingen 

Constant de Waal 

Lies Grevink  

E. Grevink

Irene van Veen 

Rob Homburg 

Hans Verburg

 

Alphons Lem 

Jan Thissen 

 

Hans Nefkens 

Rard Sampers

 

Mieke Offerman  

Jos Gubbels 

 

Lous Zuiderbaan 

Dre Wagemans

 

Irene van Veen 

Frans Stoel

 

Frank-W Sampers 

Marius Hekker 1997-2001

 

Herman Scholten 

Constant de Waal 2001- 2011  

 

Huub Nederveen 

Rob Muller 2011-2012

 

Nini Parmet †

Henjo Ummelen 2012-2016

                                          

Marjolein Olsthoorn 

Geert Tummers 2016-2020

Wim Vaessen 2020-2024

 

Emile Verburg 

 

 

Geert Tummers

Ray Hermans

 

 

Mikel van Lith