Lidmaatschap

 

  

Hockeyen bij Rhc Concordia, het lidmaatschap:

Hockey is een mooie en boeiende sport. Eens een hockeyer altijd een hockeyer, wordt weleens gezegd. Vaak nemen kinderen de sport over van de ouders. Hockey bij Concordia is een sterk familiegebeuren. Nationaal zijn er goede prestaties geleverd door de dames en heren, die beiden al tweemaal goud wonnen op de Olympische Spelen en mondiaal uitstekend blijven presteren.

Wil je in Roermond bij Concordia komen hockeyen, dan kun je langs komen voor een eerste kennismaking, of onze website bekijken. Je kunt natuurlijk ook enkele proeftrainingen bijwonen voordat je besluit om lid te worden.

 Voor kinderen van zes tot en met tien jaar kan dat bij Jongste Jeugd. De Jongste Jeugd traint op dinsdag en vrijdag. Telkens vanaf 17.00 uur. Er zijn leensticks beschikbaar. Op proef trainen kan ook bij de afdeling Jeugd, die kinderen van 11 tot 18 jaar onder haar hoede heeft. 

Ben je 18 jaar, dan spreken we van senioren. Ben je de 35 jaar gepasseerd dan kun je gaan spelen bij de veteranen of veterinnen.

Om lid te worden dien je natuurlijk wel contributie te betalen, deze wordt jaarlijks vastgesteld bij de ALV en is per leeftijdscategorie verschillend. Ook is er eenmalig inschrijfgeld verschuldigd bij start van het lidmaatschap.

 

Opzeggen

Het lidmaatschap van Concordia wordt steeds stilzwijgend verlengd, tenzij het lidmaatschap schriftelijk of per mail wordt opgezegd voor het einde van het seizoen: voor 1 mei van elk jaar.

Er wordt contributie betaald voor een heel seizoen. Alleen bij een aantoonbare medische indicatie heeft men recht op tussentijdse restitutie (van een deel van) de contributie.

Bij het opzeggen na 1 mei zijn er kosten voor de vereniging verbonden aan de late opzegging, deze worden aan het lid doorberekend:

·       bij het opzeggen na 15 mei wordt EUR 55 in rekening gebracht;

·       bij het opzeggen na 15 augustus wordt er € 110,- in rekening gebracht.

 ·      bij het opzeggen na 1 oktober van het seizoen is het hele contributiebedrag verschuldigd

 

Opzeggen "onder voorbehoud" bijvoorbeeld onder voorbehoud van behalen examens is mogelijk.

Dit wil zeggen dat de onder voorbehoud opzegging voor 1 april bij de ledenadministratie binnen moet zijn. Voor 1 juli moet dan de definitieve opzegging door gegeven worden. Opzeggen van je lidmaatschap kan alleen per post of per e-mail.

 

Het adres van de ledenadministratie van RHC Concordia is: 

Ledenadministratie RHC Concordia

p.a. Hamstraat 9a

6041HA Roermond

Of per mail: [email protected]

Opzegging worden altijd bevestigd per e-mail, dat kan enkele dagen duren.

 

Verhuisbericht

In geval van veranderen van adres dien je dit zo spoedig mogelijk door te geven aan:

Ledenadministratie van RHC Concordia

p.a. Hamstraat 9a

6041HA Roermond

of per mail: [email protected] 

Veranderingen in e-mailadres, gsm nummer, het toevoegen van een foto etc kun je zelf regelen als je ingelogd bent. Voor het veranderen van gegevens volg je de volgende stappen:

1. Log in LISA team met je lidmaatschapsnummer en wachtwoord

2. Ga naar instellingen.

3. Verander de betreffende gegevens.

4. Klik op "Wijzigen..." om de gewijzigde gegevens op te slaan.

 

Onze vereniging informeert via e-mail, website en app. Het is voor een goede informatie dus van groot belang er voor zorgen dat ledengegevens steeds correct in onze administratie zijn opgeslagen en dat je regelmatig kijkt in je mail en op de website.

 

CONTRIBUTIE 2019-2020 *)**)
Categorie Leeftijd1 '19/'20
F/G-Jeugd 5 t/m 7  € 151,00
E-Jeugd 8 t/m 9  € 192,00
D-Jeugd 10 t/m 11  € 225,00
A, B, C Jeugd 12 t/m 17  € 253,00
Senioren 18+  € 276,00
DUO Lidmaatschap    € 184,00
Trim    € 146,00
Ondersteunend    €   67,00
Zaalhockey Contributie E    €   37,50
Zaalhockey Contributie A, B, C, D    €   75,00
Zaalhockey Contributie senioren    €   75,00
Inschrijfgeld    €   25,00
Administratiekosten2 regulier    €   12,50
Administratiekosten2 zaal    €     6,25
Aanmaningskosten per aanmaning    €   12,50

1) Peildatum 1 oktober conform KNHB 

2) Administratiekosten bij betaling per factuur of stornering


 

*) Let op: fouten in contributie- en/of overige bedragen voorbehouden.

**) zie onderstaand voor aanvullende voorwaarden 

Overige kosten:

·       Eénmalig inschrijfgeld bij aanmelding                                €   25,00

·       Toeslag bij factuurbetaling                                                  €   12,50 *)

·       Administratiekosten                                                             €   12,50 

·       Opzeggen na 15 mei 2020                                                  €   55,00

·       Opzeggen na 15 augustus 2019, voor 1 oktober 2020        €   110,00 

 

Contributie bij toetreding gedurende het seizoen

·       Tussen 1 augustus en 1 januari wordt 100% contributie in rekening gebracht. 

·       Tussen 1 januari en 1 april wordt 50% contributie in rekening gebracht. 

·       Tussen 1 april en 1 juni wordt 20% contributie in rekening gebracht.

Familiekorting

·         10% bij het 3e lid per gezin

·         20% bij het 4e lid per gezin

·         30% bij het 5e lid per gezin

Dit geldt voor de jongste gezinsleden en alleen bij veld- en trimhockey lidmaatschap

*)Betalingsmogelijkheden1

Betaling geschiedt in 1 keer binnen 30 dagen na ontvangst factuur of per automatische incasso in 2 termijnen rond 26 september 2019 en rond 26 oktober 2019. Wanneer je geen gebruik maakt van automatische incasso, dan wordt er een factuurtoeslag in rekening gebracht.

De zaalcontributie wordt apart geïnd in december. 

Bij betaling middels automatische incasso dient de SEPA incasso opdracht te worden gedownload en ingevuld en ondertekend bij de ledenadministratie te worden aangeleverd. Deze vind  je hier

 

DUO lidmaatschap (procedure en voorwaarden duo-lidmaatschap RHC Concordia)

·       2 leden van hetzelfde team mogen schriftelijk een verzoek indienen tot een gecombineerd duo-lidmaatschap, dit kan jaarlijks bij de secretaris via het mailadres [email protected];

·       Beide leden moeten daarbij duidelijk de reden aangeven waarom het voor hen slechts beperkt mogelijk is wedstrijden te spelen (bijvoorbeeld weekenddiensten, werkgerelateerd, wekelijks verblijf in het buitenland, etc);

·       Slechts een van beide spelers/speelsters mag per wedstrijd van het betreffende team meespelen;

·       2 spelers/speelsters vormen dus samen 1 volwaardig lid, en het team moet daarbij voldoende leden behouden;

·       Het bestuur beoordeelt elk verzoek individueel, kijkt daarbij naar de capaciteit van het betreffende team en neemt een beslissing;

·       Misbruik van deze contributievorm wordt bestraft;

·       De jaarlijks vast te stellen contributie is meer dan de helft van een individueel seniorlidmaatschap  i.v.m. volledige afdracht aan de KNHB en LISA.

 

Studentenlidmaatschap  (procedure en voorwaarden)

Studenten krijgen bij Concordia 75€ korting op hun lidmaatschap.

De volgende voorwaarden gelden:

 • Alleen senioren (18+)
 • Ongeacht studie (MBO/HBO/WO)
 • Op vertoon van studentenpas/inschrijving instelling
 • Uitwonende student (toegevoegd in ALV)
 • Traint in principe niet mee (kan sporadisch wel voorkomen)
 • H1/D1 zijn uitgesloten, want:
  • Hogere investering in deze teams (zowel trainers als materiaal)
  • Aanwezigheid verwacht bij alle trainingen

Als dit voor jou geldt, stuur dan een mail naar [email protected] en vraag de korting aan. Vergeet niet de volgende gegevens mee te sturen:

 • Je woonadres
 • Een kopie van je inschrijfbewijs of collegekaart

 

 

*) Let op: fouten in contributie- en/of overige bedragen voorbehouden.

1) Wanneer er geen tijdige betaling plaatsvindt, dan wel wanneer er een stornering van incasso plaatsvindt , dan zal er 1 herinnering plaatsvinden. Wanneer hier geen betaling op volgt, ontvang je 1 aanmaning welke wordt voorzien van € 12,50 administratiekosten. Mocht er dan nog steeds geen betaling zijn ontvangen, dan wordt de vordering uit handen gegeven en wordt per direct het lidmaatschap gedeactiveerd. De daaruit voortvloeiende kosten zijn voor rekening van het lid!