Commissies/vrijwilligers

Commissies/vrijwilligers

Bestuur
Chantal Caspanni Vice-Voorzitter, Activiteiten, PR & Communicatie
Malcolm Blain Penningmeester
Vicky Bakker - Briaire Secretaris
Eric van Dijk Accommodatie
Andrea Merkies Barcommissaris
Suzan Backes Technische Zaken & Jeugdcoördinatie Jeugdcoördinatie & hockeytechnische zaken clubbreed.
Accommodatiecommissie
Eric van Dijk Voorzitter
Jan v.d. Brand Onderhoud en Reparatie
Guido Cillekens Onderhoud en Reparatie
Activiteitencommissie
Chantal Caspanni Commissielid
Karin Maessen Commissielid
Barcommissie
Anneleine Houtzager Coordinatie en Barschema
Andrea Merkies Sleuteladres
Andrea Merkies Barcommissaris
Andrea Merkies Inkoop
Chris Pregled Commissielid
Sjourd Ament Commissielid
Kascontrolecommissie
Rogier Seelie Commissielid
Jos Cremers Commissielid
Ledenadministatie
Hetty Horbach Ledenadministratie
Materialencommissie
Louis Schoofs Contactpersoon
Scheidsrechterscommissie
Marc Wolfs Voorzitter
Karin Maessen scheidsrechtersindeling zaal
Rob Olsthoorn Opleiding clubscheidsrechter
Geerten van Riet Opleiding clubscheidsrechter
Marc Wolfs Opleiding D/C jeugd en Coaches
Sandra Wagemans Begeleidingspool Scheidsrechters
Joost van Beek scheidsrechtersindeling veld
Sponsorcommissie
Mark Steinen Voorzitter
Technische Zaken & Jeugdcoördinatie
Suzan Backes Voorzitter Coördinatie Jeugd en Technische zaken
Suzan Backes Coördinator senioren Heren
Mechteld van de Laar Keeperscoördinator Begeleiding van de keeperstrainers, organisatie van de keeperstrainingen.
Suzan Backes Coördinator senioren Dames
Jeugdcoördinatie
Janna Lemmers Coördinatie Jongste Jeugd alg. Jongste Jeugd
Marieke Hendrickx-reinders Coördinatie Jongste Jeugd alg. Jongste Jeugd
Maurits Deckers Coördinator jongens algemeen Jongste Jeugd
Loes Sauren Coördinatie Jongste Jeugd alg. Jongste Jeugd
Lijncoordinatie meisjes
Lieveke Duijvestijn Coördinatie meisjes A-jeugd
Yvonne Heinemans Coördinator meisjes D jeugd
Mathilde Alberts Coördinatie meisjes C-jeugd
Lieveke Duijvestijn Coördinatie meisjes B-Jeugd
vertrouwenspersoon
Algemene Zaken
L. Rijnders Contactpersoon Bij vertrouwelijke zaken.
Website en EMMA
Marlieke van Rens Webmaster
Wedstrijdsecretariaat
Irene van Veen Wedstrijdsecretaris veld jeugd/senioren/veteranen
Irene van Veen Wedstrijdsecretaris veld jongste jeugd
Irene van Veen Coördinatie & planning oefenwedstrijden
Zaalcommissie
Irene van Veen Wedstrijdsecretaris zaal
Roy Janssen Commissielid
Karin Maessen Commissielid